Daha Yeşil Dünya...

Filik Tekstil olarak, sürdürülebilir bir çevre ve daha yeşil bir dünya hedefiyle, çevre politikamızı aşağıdaki prensipler doğrultusunda şekillendiriyoruz:

Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Operasyonlarımızda maksimum düzeyde yeşil enerji kullanımını sağlamak için Güneş Enerji Sistemi (GES) aracılığıyla elde edilen elektrik enerjisine güveniyor ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımını asgari düzeye indirme taahhüdünde bulunuyoruz.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların azaltılması ve yönetilmesi konusunda proaktif adımlar atıyor, bu atıkları modern teknolojiler kullanarak topluyor ve tekstil sektörünün diğer alanlarında ham madde olarak değerlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik Sertifikasyonları: Sahip olduğumuz Global Recycled Standard gibi uluslararası kabul görmüş sertifikalarla, üretim standartlarımızın ve çevresel uygulamalarımızın şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini garanti altına alıyoruz.

Enerji Verimliliği: Proseslerimizde ve tesislerimizde enerji kullanımını en verimli şekilde yönetmek için enerji tüketimini izliyor ve düzenli olarak enerji verimliliği hedeflerimizi gözden geçiriyoruz.

Çevresel Farkındalık ve Eğitim: Tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza çevresel sorumluluklar konusunda eğitimler sunuyor ve çevre bilincini teşvik eden bir kurum kültürü oluşturuyoruz.

Sürekli İyileştirme: Çevresel performansımızı sürekli olarak izleyerek ve değerlendirerek, çevre yönetim sistemimizi ve sürdürülebilirlik pratiklerimizi sürekli olarak geliştirme taahhüdümüzü yerine getiriyoruz.

Bu ilkeler, bizim, Filik Tekstil olarak çevreye olan derin bağlılığımızı ve gezegenimizi koruma sorumluluğumuzu yansıtmaktadır. Çevre politikamız iş pratiğimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yönde attığımız her adımla sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeyi amaçlamaktayız.